admin on 19 lutego, 2020

Infrastruktura i drogi

Nieustannie poszerzając pole swojego działania, OJL Group zajmuje się także infrastrukturą oraz drogami.
Zakres aktywności OJL Group obejmuje również drogi i mosty. Przykładem może być tu inwestycja w Lublinie (Polska), gdzie OJL Group zapewniał Zarządzanie Budową oraz prowadzenie Nadzorów podczas budowy estakady nad drogą krajową. W Warszawie natomiast OJL Group Zarządzał Inwestycją polegającą na modernizacji skrzyżowania na drodze krajowej.

Zakres aktywności OJL Group obejmuje również parkingi wielopoziomowe na przykład w Łodzi (Polska).
Wreszcie, jako że przedsięwzięcia te mają coraz większe znaczenie w procesie budowania w poszanowaniu środowiska naturalnego, OJL Group zaangażowane jest w budowę obiektów z zakresu zagospodarowania wodnego : zbiorniki retencyjne, oczyszczalnie ścieków, podziemne sieci sanitarne i elektryczne

MAŁA ELEKTROWNIA WODNA W TANZANII

...

Zobacz

ZBIORNIK RETENCYJNY W LUBLINIE

...

Zobacz

DROGA UL. MINERALNA WARSZAWA

...

Zobacz

DROGA UL. GRABSKIEGO LUBLIN

...

Zobacz

DROGA UL. CHEMICZNA LUBLIN

...

Zobacz

ZBIORNIK RETENCYJNY W NIEPOŁOMICACH

...

Zobacz

STACJA PODCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NIEPOŁOMICACH

...

Zobacz

ESTAKADA AL. WITOSA LUBLIN

...

Zobacz