DROGA UL. MINERALNA WARSZAWA

OJL Group pracuje także w ramach projektów infrastruktury drogowej Przykładowo OJL Group uczestniczył w modernizacji skrzyżowania Al. Krakowskiej i Mineralnej w Warszawie, zrealizowanej w 2014 roku. W ramach tego przedsięwzięcia, oprócz modernizacji dróg, wprowadzono także nowy system sygnalizacji świetlnej, pasy włączenia do ruchu, itd…

Oczywiście roboty musiały odbywać się w taki sposób, aby jak najmniej zakłócić organizację ruchu drogowego i być skoordynowane ze wszystkimi odpowiednimi służbami administracji tj. z Dyrekcją Dróg Publicznych, gestorami sieci podziemnych, itd.

ZADANIA

  • Zarządzanie inwestycją
  • Zarządzanie budową
  • Nadzór Inwestorski