admin on 29 października, 2019

Architektura i projekty

OJL Group jest profesjonalnym i interdyscyplinarnym biurem projektowym, rozbudowującym rozwiązania architektoniczne i techniczne w zakresie projektów różnej wielkości. Firma zapewnia wykonanie wszystkich zadań z zakresu koncepcji technicznej, opracowania projektów budowlanych, przygotowania dokumentacji przetargowej, projektów wykonawczych i warsztatowych.

Powodzenie projektu uzależnione jest już od wyboru lokalizacji. Towarzyszymy naszym Klientom od tego pierwszego, najważniejszego z etapów inwestycji, przygotowując profesjonalną ekspertyzę. Uwzględnia ona cały wachlarz elementów: kryteria techniczne, postępowanie administracyjne, środowiskowe i finansowe.

Niekiedy Klient staje w obliczu konieczności przeprowadzenia modernizacji lub rozbudowy już istniejącego obiektu. W takim przypadku służymy pomocą, przygotowując skrupulatną ocenę stanu technicznego budynku oraz ekspertyzę wielobranżową.

W ostatnim czasie wzmógł się nacisk na ekologiczny aspekt oceny obiektów budowlanych. Restrykcyjne analizy ich wpływu na środowisko wiążą się z zaleceniami ustawodawstwa unijnego. OJL Group, dzięki fachowej i pogłębionej wiedzy swoich pracowników, opracowuje dla Klientów pełną dokumentację, uwzględniającą wszystkie wymagane parametry. Posiadamy doświadczenie w środowisku wymagającym certyfikatów LEED i BREEAM.

Wiedząc, że faza projektowania jest jednym z najważniejszych kroków, od których zależy sukces przedsięwzięcia, zapewniamy Klientom elastyczność w rozwiązaniach architektonicznych i technicznych. Każdy projekt jest rozpatrywany w kilku wariantach, z uwzględnieniem parametrów technicznych, administracyjnych, środowiskowych i finansowych. Współpracując ściśle z Klientem, wybieramy dla Niego najlepsze rozwiązania, które w kolejnych etapach pracy nad projektem są sukcesywnie i konsekwentnie rozwijane.

Nasz zespół architektów i inżynierów czuwa nad każdym z etapów realizacji projektu, aż do jego satysfakcjonującego finału, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także – na życzenie Klienta –  czuwa nad jego utrzymaniem. Merytoryczna opieka nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu służy zapewnieniu jego spójności w trakcie poszczególnych poziomów robót.

OJL GROUP ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

 • Projektowania
 • Oceny stanu technicznego istniejących obiektów
 • Ekspertyzy wielobranżowej
 • Koncepcji architektonicznej i technicznej
 • Projektów:
  • budowlanych
  • wykonawczych
  • warsztatowych
 • Dokumentacji przetargowej
 • A także doradztwa w trakcie użytkowania obiektów