admin on 4 lutego, 2020

Design & Build

Nasza praktyka pokazała, że przy realizacji niektórych projektów, Klienci oczekują większego zaangażowania swojego partnera. Jesteśmy gotowi do współpracy z Inwestorem w zakresie rozwiązań kompleksowych, aby z jednej strony ograniczyć wszelkie zagrożenia, a z drugiej zapewnić pełną przejrzystość kosztów.

Podejmując ryzyko, w ramach swoich możliwości finansowych, OJL Group może w niektórych sektorach swojej działalności (budownictwo, przemysł, energia odnawialna) przyjąć rolę dostawcy rozwiązań kompleksowych lub generalnego wykonawcy dla projektów „pod klucz”.