Zrównoważony rozwój

Wierzymy, że jako inżynierowie i architekci możemy realnie przyczynić się do ochrony środowiska oraz społecznej i gospodarczej stabilności habitatu architektonicznego. Dlatego właśnie nieustannie pomagamy naszym Klientom w prowadzeniu ich agend zrównoważonego rozwoju. Jako profesjonalni usługodawcy, jesteśmy przekonani, że nasza odpowiedzialność etyczna może aktywnie przyczyniać się do realizacji zrównoważonego rozwoju wdrażanych praktyk biznesowych.

W ramach swojej rozbudowanej działalności, oferujemy szeroką gamę usług związanych ze zrównoważonym rozwojem: Green Building, Design, rozwiązania z zakresu zrównoważonego rozwoju energii, wentylacji, modelowanie energią, projekty o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla, zarządzanie emisją dwutlenku węgla, selekcję materiałów ekologicznych, optymalizację zużycia wody i zrównoważony rozwój masterplanów.

OJL Group pomaga swoim Klientom – dzięki działaniom wewnętrznych asesorów BREEAM i HQE –  w uzyskaniu certyfikatów Zrównoważonego Rozwoju.

WŚRÓD OFEROWANYCH USŁUG ZNAJDUJĄ SIĘ:

  • Green Building design
  • Energy modelling
  • Asesor BREEAM
  • Asesor HQE
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko
  • Świadectwo energetyczne budynków