ZBIORNIK RETENCYJNY W NIEPOŁOMICACH

Kiedy warunki odprowadzenia wód deszczowych do sieci publicznych nie pozwalają odprowadzić wszystkich odpadów pochodzących z terenu Inwestora, należy przewidzieć budowę zbiorników retencyjnych. Projekt i wykonanie takich zbiorników w dużym stopniu zależy od warunków gruntowych, ilości wód, możliwości odprowadzenia do sieci publicznej, itp.

Na terenie zakładu Royal Canin w Niepołomicach zaprojektowano i wybudowano otwarty zbiornik retencyjny o kubaturze 670m3. Specyfika tego projektu polegała na niemożliwości budowy, z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych, zbiornika poniżej terenu rodzimego. Dlatego też przewidziano odpowiednio wielką przepompownię przed zbiornikiem, a sam zbiornik wybudowano powyżej gruntu rodzimego, wzmocnionego dookoła wałem.

Zbiornik został oddany do użytkowania w 2012 roku.

ZADANIA

  • Architektura i Projektowanie
  • Zarządzanie inwestycją
  • Zarządzanie budową
  • Nadzór Inwestorski
  • Decyzja Środowiskowa