admin on 4 lutego, 2020

Zarządzanie inwestycjami

OJL Group prowadzi, w szerokim horyzoncie działań, budowy obiektów nowych, jak również wspiera modernizację już istniejących. Firma, dzięki doświadczeniu, tworzących ja podmiotów, wypracowała skuteczne metody koordynacji robót, przestrzegając terminów dostaw oraz jakości i kosztów inwestycji, zgodnie z bardzo wymagającymi kryteriami bezpieczeństwa.

OJL Group towarzyszy swoim Klientom od pierwszych chwil narodzin projektu, aż po jego pełną, fizyczną realizację. Rozszerzając zakres świadczonych usług, firma nawiązuje kontakty z publicznymi gestorami w zakresie przyłączeń do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej oraz pomaga Klientom uzyskać jak najbardziej korzystne warunki realizacji zaplanowanych działań. OJL Group partycypuje także przy uzyskaniu dostępu do dróg publicznych. W końcu, na etapie ustalania programu działań, OJL Group działa we współpracy z miejskimi wydziałami architektury, analizuje Miejskie Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i zapewnia Klientom optymalizację ich projektów pod względem prawa budowlanego.

Nasza firma gwarantuje koordynację całego procesu inwestycji, od startu projektu, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W ramach kompleksowości opieki, prowadzimy także przetargi w imieniu Inwestorów i wspieramy ich merytorycznie w negocjacjach handlowych z wykonawcami robót budowlanych. Jesteśmy obecni również podczas podpisywania umów na realizacje tych robót.

Profesjonalni doradcy OJL Group sprawdzają się w roli kontrolerów kosztów inwestycji, dzięki czemu Klient może mieć pewność, że zmieści się w swoich założeniach budżetowych.

Nasi menedżerowie to profesjonalni praktycy projektowi, stąd swoim doświadczeniem i podnoszonymi kwalifikacjami budują zestaw sprawdzonych narzędzi. Pozwala to na dostarczanie naszym Klientom usług z dziedziny zarządzania projektami na najwyższym poziomie. Praktyka zawodowa pozwala naszym ekspertom sprostać z powodzeniem wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi Klienci. Chociaż nasza działalność obejmuje w głównej mierze zarządzanie pełnym spektrum projektów, oferujemy również – dla potrzeb naszych Klientów – pojedyncze, samodzielne usługi.

OJL GROUP ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE:

  • Koordynacja całego procesu inwestycji
  • Współpraca z gestorami sieci (warunki techniczne, umowy o przyłącza, umowy sprzedaży energii)
  • Negocjacje z zarządcą dróg publicznych
  • Nadzór nad harmonogramem inwestycji
  • Nadzór i kontrola projektów wielobranżowych, opracowanych przez zespół projektowy
  • Prowadzenie przetargów
  • Sporządzanie dokumentacji kontraktowej
  • Kontrola kosztów