RESTAURACJA – SZPITAL AMERYKAŃSKI W PARYŻU

OJL Group pomagał Szpitalowi Amerykańskiemu w zakresie przebudowy restauracji i kuchni szpitalnej w Neuilly k/Paryża. Roboty zostały zakończone jesienią 2008 r.

Program przebudowy uwzględniał :
Przebudowę i modernizację kuchni
Przebudowę i modernizację restauracji dla personelu o powierzchni 240m2

ZADANIA

  • Zarządzanie Inwestycją
  • Zarządzanie Budową
  • Nadzór Inwestorski