admin on 4 lutego, 2020

Nadzory i doradztwo

OJL Group daje pewność naszym Klientom, że ich budowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganą w umowie jakością oraz z poszanowaniem dobrej sztuki budowlanej. W tym celu zapewniamy obsługę wielobranżowych Inspektorów Nadzoru (budowlanego, elektrycznego, sanitarnego i drogowego) oraz Inspektora BHP.

Nasi specjaliści – poza regularnym nadzorem – weryfikują i zatwierdzają dokumentację powykonawczą, jak również towarzyszą Inwestorowi w odbiorze inwestorskim.

OJL Group opracowuje również dla swoich Klientów opinie i ekspertyzy techniczne w zakresie konstrukcji, wykorzystania azbestu, dostępności dla osób niepełnosprawnych, itd….

GWARANTUJEMY NASZYM KLIENTOM:

  • Oceny i ekspertyzy techniczne
  • Nadzór Autorski
  • Obecność Inspektora BHP
  • Prowadzenie odbioru robót
  • Kontrolę dokumentacji powykonawczej