DROGA UL. CHEMICZNA LUBLIN

OJL Group pracuje także w ramach projektów infrastruktury drogowej. Przykładowo OJL Group uczestniczył w modernizacji ul. Chemicznej w Lublinie, zrealizowanej w 2007 roku. Oczywiście roboty musiały odbywać się w taki sposób, aby jak najmniej zakłócić organizację ruchu drogowego i być skoordynowane ze wszystkimi odpowiednimi służbami administracji tj. z Dyrekcją Dróg Publicznych, gestorami sieci podziemnych, itd.

ZADANIA

  • Zarządzanie budową
  • Nadzór Inwestorski