ESTAKADA NAD AL. WITOSA LUBLIN

OJL Group pracuje także w ramach projektów infrastruktury drogowej. Jeden z najlepszych przykładów stanowi budowa estakady nad aleją Witosa w Lublinie, wykonana w 2007 roku.

Oczywiście roboty musiały odbywać się w taki sposób, aby jak najmniej zakłócić organizację ruchu drogowego i być skoordynowane ze wszystkimi odpowiednimi służbami administracji tj. z Dyrekcją Dróg Publicznych, gestorami sieci podziemnych, itd.

ZADANIA

  • Zarządzanie budową
  • Nadzór Inwestorski