ZBIORNIK RETENCYJNY W LUBLINIE

Kiedy warunki odprowadzenia wód deszczowych do sieci publicznych nie pozwalają odprowadzić wszystkich odpadów pochodzących z terenu Inwestora, należy przewidzieć budowę zbiorników retencyjnych. Projekt i wykonanie takich zbiorników w dużym stopniu zależy od warunków gruntowych, ilości wód, możliwości odprowadzenia do sieci publicznej, itp.

Na terenie węzła ekspedycyjno-rozdzielczego dla Poczty Polskiej w Lublinie wybudowano otwarty zbiornik retencyjny o kubaturze 1 200 m3. Specyfika tego projektu polegała na połączeniu funkcji zbiornika retencyjno-odparowywalnego ze zbiornikiem przeciwpożarowym.

Zbiornik został oddany do użytkowania w 2010 roku.

ZADANIA

  • Zarządzanie budową
  • Nadzór Inwestorski