admin on 4 lutego, 2020

Zarządzanie budową

OJL Group oferuje w pełni zintegrowany zespół usług w zakresie zarządzania procesem budowlanym. Dostarczamy narzędzi i umiejętności technicznych oraz możliwości realizacji zamówień, wynikających z potrzeb i indywidualnych preferencji naszych Klientów.

Szanując czas i dbając o płynność inwestycji, zapewniamy swoim Klientom całkowitą koordynację między wszystkimi uczestnikami budowy: Inwestorem, wykonawcami, zespołem projektowym, Inspektorami Nadzoru czy biurem kontroli. Posiadamy duże doświadczenie w zarządzaniu budowami, realizowanymi przez kilka wyspecjalizowanych, małych firm, jak i jednego Generalnego Wykonawcę. Ekspertyzy dostarczane przez OJL Group w tym zakresie, pozwalają na koordynację na wszystkich poziomach tak, aby budowa została na oddana na czas, a wniosek o pozwolenie na użytkowanie rozpatrzony pozytywnie.

Projekt jest « żywym organizmem », podlegającym ciągłym zmianom, nawet po podpisaniu umowy pomiędzy Inwestorem a wykonawcami. Dlatego też OJL Group zapewnia synchronizację pod względem architektonicznym i technicznym nawet na etapie projektów wykonawczych – od momentu rozpoczęcia budowy, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Integralnym elementem naszych usług zarządzania budowami jest bezpieczeństwo. Dbamy o to, aby obsługa projektów, prowadzona była zgodnie z najwyższymi standardami. Dobrze wyszkolone zespoły fachowców, które cieszą się krajowym i międzynarodowym uznaniem dokładają starań, aby wszystkie procedury wdrażane i przeprowadzane były z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Finalnie, OJL Group wspiera Inwestora w procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, oraz w prowadzeniu Książki Obiektu w trakcie trwania jego eksploatacji.

ZAPEWNIAMY PAŃSTWU:

  • Koordynację całego procesu budowy
  • Opracowanie procedury bezpieczeństwa
  • Syntezę projektów wykonawczych
  • Harmonogram robót budowlanych
  • Uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie