admin on 19 lutego, 2020

Hotele i restauracje

Przez wiele lat OJL Group zdobywało doświadczenie w budowie hoteli i restauracji, doskonaląc się zarówno w projektowaniu, jak również w zarządzaniu inwestycjami i budowami. Obszar działalności firmy obejmuje hotele, a także prywatne i publiczne restauracje, również restauracje szpitalne i przyszpitalne.

Wspomniane działania dotyczą tak nowopowstających obiektów, jak i modernizacji już istniejących. Wszelkie prowadzone roboty, odbywają się w dzień lub w nocy tak, aby funkcjonowanie personelu i gości czy pacjentów oraz zachowanie higieny były jak najmniej zakłócone.