STACJA PODCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NIEPOŁOMICACH

Obecne prawo w Polsce nie zezwala zakładom produkcyjnym na odprowadzanie ścieków technologicznych do sieci publicznych lub do rowu, bez korzystania z podczyszczalni. Na terenie fabryki Royal Canin w Niepołomicach zaprojektowano i wybudowano podczyszczalnię ścieków technologicznych. Specyfika tego projektu związana jest z podwójnym procesem oczyszczania: w pierwszej kolejności odbywa się obróbka chemiczna ścieków, następnie oczyszczanie naturalne biologiczne.

Podczyszczalnia ścieków została oddana do użytkowania w 2011 roku.

ZADANIA

  • Architektura i Projektowanie
  • Zarządzanie inwestycją
  • Zarządzanie budową
  • Nadzór Inwestorski
  • Decyzja Środowiskowa