MAŁA ELEKTROWNIA WODNA W TANZANII

OJL Group ma możliwość uczestniczyć w realizacji dwóch Małych Elektrowni Wodnych (MEW) o mocy 350 i 5 000 kWh we wsi Ilungu w Tanzanii na zlecenie inwestora polsko-tanzańskiego.

Aby móc przeprowadzić tego typu projekt międzynarodowy, konieczne jest wdrożenie koordynacji na poziomie międzynarodowym, tj. przeprowadzenie badań technicznych przez wyspecjalizowaną francuską pracownię projektową, badań lokalnych w Tanzanii (m.in. badań geotechnicznych, przygotowania map geodezyjnych, raportu o oddziaływaniu na środowisko, operatu wodno-prawnego, itd…). Jest również konieczne towarzyszenie na miejscu wszystkim uczestnikom projektu, oraz prowadzenie negocjacji z gestorami sieci i lokalną administracją.

Uruchomienie dwóch MEW przewidziano w 2021 roku.

ZADANIA

  • Zarządzanie inwestycją
  • Doradztwo techniczne