KATOWICE, KAMIENICA PRZY ULICY CHOPINA 16

Od momentu swojego powstania, OJL Group zależy na integracji z rynkiem lokalnym w Polsce i pracy nad projektami i z inwestorami polskimi. W ramach takiej działalności OJL Group brał udział w budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego dla dewelopera – firmy House Pack, przy ul. Chopina 16 w Katowicach.

Rewitalizacja tej zabytkowej kamienicy obejmowała rozbudowę o nowe oficyny o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej i funkcjach uzupełniających takich, jak usługi, magazyn i część techniczna. Specyfikę tej inwestycji stanowił zabytkowy charakter kamienicy, który nie mógł ulec zmianie i musiał spełniać wszystkie wymogi konserwatora zabytków.

Wykonany obiekt jest budynkiem zlokalizowanym w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Składa się on z 2 części: budynku pierzejowego i budynku oficyn. Budynek pierzejowy posiada 4 kondygnacje nadziemne od strony frontowej i 5 w części tylnej, od strony oficyn, nie jest podpiwniczony. Budynek oficyn zaś posiada 6 kondygnacji nadziemnych ze zmienną wysokością kondygnacji oraz 1 kondygnację podziemną.

Zakończenie robót budowlanych miało miejsce w 2020 R.

ZADANIA

  • Architektura i Projektowanie
  • Projektowanie instalacji elektrycznych i sanitarnych
  • Nadzór autorski