CENTRUM HANDLOWE GALERIA MOKOTÓW

Pierwsze centra handlowe powstały w Polsce w latach 1990. Właściciele tych centrów planują obecnie ich modernizację lub rozbudowę. Trudności związane z zarządzaniem taką inwestycją i budową wynikają z faktu, iż obiekt musi w ciągu dnia funkcjonować a roboty w związku z tym muszą być prowadzone w trybie nocnym. Organizacja budowy i metodologia prowadzenia robót musi w konsekwencji uwzględniać te wymogi.

OJL Group, we współpracy z Pracownią Architektoniczną SUD uczestniczył w rozbudowie Centrum Handlowego Galeria Mokotów w Warszawie. Powyższa rozbudowa, na dzień dzisiejszy była największą tego typu realizacją w Polsce, która prowadzona była w unkcjonującym centrum handlowym i obejmowała przebudowę części istniejącego obiektu (food-court, restauracje, sklepy) na pow. 10 000 m2, oraz rozbudowę budynku o 6 000 m2. Budowa trwała 14 miesięcy i budynek został oddany do użytku w 2013 roku.

ZADANIA

  • Zarządzanie Inwestycją
  • Zarządzanie budową
  • Nadzór Inwestorski