admin on 29 marca, 2020

Historia

W związku ze zdobytym w Polsce i we Francji doświadczeniem zawodowym w dziedzinie inżynierii budownictwa, Jean-Luc GRANGE i Olivier DAL VECCHIO zdecydowali o utworzeniu w 2004r. we Francji i w Polsce firm, zajmujących się zarządzaniem projektami i zarządzaniem budów. Powstały więc odpowiednio – CIBAT Ingénierie w Saint Etienne i FIBAT Sp. z o.o. w Warszawie.

Obie firmy błyskawicznie wyspecjalizowały się w zakresie zarządzania projektami, koordynacji budów i w projektowaniu wielobranżowym. Obie firmy odnotowywały sukcesywnie stały rozwój, pracując głównie z takimi markami jak: CASINO, Groupe AUCHAN, TESCO, ROYAL CANIN, MAISONS DU MONDE.

W odpowiedzi na ewolucję branży budowlanej, zmierzającą w kierunku zrównoważonego rozwoju, a także w odpowiedzi na rosnące potrzeby naszych Klientów, jakie dotyczyły uzyskiwania zaawansowanych i rzetelnych ekspertyz technicznych, w 2011 roku powstała firma BEF Energie we Francji, a w Polsce w 2012 roku ADEO Energy.

Niesłabnące zainteresowanie Inwestorów spowodowało dalszy, prężny rozwój działalności i rozszerzanie horyzontu aktywności biznesowej, co zaowocowało powołaniem do życia we Francji w 2012 roku firmy OJL Construction, która zajęła się realizowaniem projektów Design & Build