UNIWERSYTET NATOLIN

Uzupełniając swoje bogate doświadczenie w pracy z inwestorami prywatnymi, OJL Group uczestniczy w Polsce w projektach dla instytucji publicznych. We współpracy z Pracownią Architektoniczną Studio Deco, OJL Group brał udział w modernizacji Kolegium Uniwersyteckiego w Natolinie k/ Warszawy w zakresie przebudowy wozowni i wartowni, doprowadzeniu do zgodności z normami instalacji odgromowej, itd…

Roboty budowlane zakończono w 2014 roku.

ZADANIA

  • Projektowanie instalacji elektrycznych i sanitarnych
  • Nadzór Autorski