SZKOŁA ŚREDNIA „COLLÈGE LOUIS ARMAND” W CRUSEILLES

OJL Group uczestniczył w pracach renowacyjnych szkoły średniej Louis Armand w Cruseilles (region Haute-Savoie), które obejmowały renowację budynku administracyjnego i pomieszczeń mieszkalnych, wyburzenie klas w celu utworzenia przestrzeni służącej rekreacji, odnowieniu instalacji technicznych budynku naukowego. Roboty zakończyły się wiosną 2016 r.

ZADANIA

  • Projektowanie instalacji elektrycznych i sanitarnych
  • Nadzór Inwestorski