OSIEDLE WARSZAWA RADIOWA

Od momentu swojego powstania, OJL Group zależy na integracji z rynkiem lokalnym w Polsce i pracy nad projektami i z inwestorami polskimi. W ramach takiej działalności OJL Group bierze udział, we współpracy z Pracownią Architektoniczną Studio Deco, w budowie osiedla mieszkaniowego przy ul. Radiowej w Warszawie.

Projekt obejmuje:

  • Budowę 5 nowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, pięciokondygnacyjnych z parkingiem podziemnym o powierzchni użytkowej mieszkalnej 10 000 m2

  • Przebudowę 8 istniejących czterokondygnacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych

  • Modernizację przestrzeni zewnętrznej czyli dróg, parkingów, zieleni i placów zabaw

Prace budowlane są w trakcie realizacji, a ich zakończenie przewidziano w roku 2017.

ZADANIA

  • Projektowanie instalacji elektrycznych i sanitarnych
  • Nadzór Autorski