HIPERMARKET CARREFOUR GLIWICE

OJL Group uczestniczy nie tylko w procesie budowy kompletnych centrów handlowych, ale również realizuje zadania na zlecenia Inwestorów, planujących zagospodarowanie hipermarketów w już istniejących centrach handlowych. Przykładem takiej inwestycji jest budowa hipermarketu Carrefour w Gliwicach (Polska) wewnątrz istniejącego już centrum handlowego Forum.

Trudności w zarządzaniu inwestycją i budową w takim przypadku wynikają z faktu, iż roboty w żaden sposób nie powinny zakłócać funkcjonowania obiektów. W związku z tym niektóre z prac muszą być realizowane w trybie nocnym. W przypadku prac prowadzonych w ciągu dnia, dostępność, organizacja budowy i metodologia prac muszą oddzielić strefę robót od strefy użytkowej budynku..

Hipermarket Carrefour w Gliwicach, o pow. 6 000 m2, oddany został do użytku w 2007 roku.

OJL Group zrealizował podobną operację dla hipermarketu Carrefour zlokalizowanego w centrum handlowym Futura we Wrocławiu (Polska).