CENTRUM HANDLOWE ARKADIA

Pierwsze centra handlowe powstały w Polsce w latach 90-tych. Właściciele wybudowanych centrów planują obecnie ich modernizację lub rozbudowę. Trudności związane z zarządzaniem taką inwestycją i budową wynikają z faktu, iż obiekt musi w ciągu dnia funkcjonować, a roboty w związku z tym muszą być prowadzone w trybie nocnym. Organizacja budowy i metodologia prowadzenia robót musi w konsekwencji uwzględniać te wymogi.

OJL Group, we współpracy z Pracownią Architektoniczną SUD uczestniczył w przebudowie Centrum Handlowego Arkadia w Warszawie. Przebudowa ta była prowadzona w funkcjonującym centrum handlowym i obejmowała przebudowę istniejącego food-court o pow. około 6 000m2 oraz przebudowę istniejących zespołów sanitarnych. Budowa trwała 12 miesięcy i została zakończona we wrześniu 2014 roku.

ZADANIA

  • Zarządzanie Inwestycją
  • Zarządzanie budową
  • Nadzór Inwestorski